שיעור במתנה

שיעור התנסות במתנה בשיעורי הפיטנס, להרשמה יש ליצור קשרעם המשרד.