תקנון ונהלי תשלום "סטודיו אלמנט" תשע"ט 2018-2019

תנאים כללים:

חתימת ההורים בטופס ההרשמה ו/או התשלומים בפועל , מהווים הסכמה לתנאים הנ"ל:

 1. שנת הפעילות תחל ב1 לספטמבר 2018 ותסתיים ב31 ליולי 2019.מופעי הסיום יתקיימו ב18 ליולי 2019.
 2. תינתן אפשרות לשיעור ניסיון אחד ללא התחייבות לפני ביצוע הרישום, משתתף שהחליט להירשם ישלם גם בעבור השיעור הנ"ל, בכל מקרה לא יובטח מקום בשיעור,אלא לאחר הרשמה והסדר תשלום כאמור לעיל.
 3. חופשות הסטודיו חופפות לחופשות מערכת החינוך,בחגי ישראל ובערבי חג לא יתקיימו שיעורים לרבות יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה. בחול המועד סוכות ופסח לא יתקיימו שיעורים. (לוח חופשות לשנה"ל מפורט באתר הסטודיו).עשרת הימים האחרונים של שנה"ל יוקדשו לסדנאות ופעילויות מיוחדות.
 4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות , כמפורט בסעיף 3, נכללות בעלות הכללית. שכר הלימוד לשנה"ל מחושב לפי 39 שיעורים בפועל.
 5. ההרשמה הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו. במקרים יוצאי דופן שבהם תתכן הרשמה של חודש בחודשו, יתווספו 30% תוספת למחיר.
 6. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית מכל סיבה שהיא.
 7. הנהלת הסטודיו רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד שיעורים.
 8. פתיחת כל שיעור מותנית במספר משתתפים מינימלי, אי לכך ייתכנו שינויים במערכת השעות.
 9. בגין היעדרות מדריך, השיעור יועבר ע"י ממלא מקום ו/או ידחה למועד אחר עפ"י שיקול הנהלת הסטודיו.
 10. כל משתתף יתנהג באופן נאות תוך שמירה על מתקני הסטודיו,הנהלת הסטודיו רשאית להרחיק משתתף בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או הפרעה במהלך התקין של השיעורים, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 11. יש להגיע בתלבושת עפ"י המקובל בסטודיו(קוד לבוש לכל שיעור). רכישת הביגוד מתבצעת עצמאית.
 12. מנויי ומשתתפי הסטודיו מבוטחים בהתאם לנהלי המרכז המסחרי ובהתאם לחוק הספורט.
 13. הופעות,סמינרים,פעילויות העשרה,קייטנות,סדנאות,אירועי האקדמיה האמריקאית לבלט ואירועי סוף שנה של הסטודיו כרוכות בתשלום נפרד. עלות כרטיס למופע סיום הינה 45 ₪ לאדם.
 14. הסטודיו אחראי על המשתתף בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף /ת בלבד.
 15. אין הנהלת הסטודיו אחראית על חפצי ערך שיושארו בחדרי ההלבשה ולציוד התלמידים בזמן השיעורים.
 16. הודעות מועברות דרך האתר/ דואר אלקטרוני בלבד, על הורי המשתתף לוודא נכונות המייל וקבלת הודעות.

תשלומים:

 1. התשלום הינו שנתי וישולם בתשלומים חודשיים מראש, החל מחודש ספטמבר/חודש תחילת הפעילות בפועל ועד
  לחודש יולי.
 2. דמי הרשמה , בסך 120 ₪ ייגבו בתשלום חד פעמי בכל תחילת תקופת פעילות ויגבו בעת ההרשמה ולא
  יוחזרו בכל מקרה(גם לא בעת ביטול השתתפות ו/או זיכוי עקב פציעה).
 3. אופן התשלום:
  • המחאות: ניתן לשלם בהמחאות דחויות, מספר התשלומים כמספר חודשי ההשתתפות העתידיים. עבור כל
  המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסויי ההוצאות על סך 25 ₪.את ההמחאות יש לכתוב ל1/5/10 בכל חודש.
  • אשראי: ניתן לשלם באשראי, מספר התשלומים כמספר חודשי ההשתתפות העתידיים
  אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרד ודיינרס.לא יתקבלו כ"א של אמריקן אקספרס.
  • מזומן.
 4. הנחה בגובה 5% תינתן למשתתף שני מאותו בית אב (סכום השיעור הנמוך מבינם).
 5. אין כפל מבצעים והנחות.

נוהל החזרת כספים:

 1. אי השתתפות בשיעור מכל סיבה שהיא אינה משחררת את המשתתף מתשלום דמי הלימוד המלאים. לא יינתן זיכוי כספי בגין היעדרות משיעורים,עקב נסיעות או סיבות אחרות זמניות. אין החזר כספי בגין חלקיות חודש.
 2. במקרה של הפסקת לימודים, יש להודיע בכתב להנהלת הסטודיו, בטופס המיועד לכך(אין הפסקת מנוי בע"פ,בטלפון או במייל), עד ה20 בכל חודש. הביטול יכנס לתוקף מהחודש שלאחריו. הודעה על הפסקת לימודים אחרי ה20 בחודש שקודם לעזיבה, יחייב תשלום מלא של אותו חודש(חודש העזיבה).
 3. אין החזר רטרואקטיבי.הנחות למינהן מתבטלות בעת הביטול.המשתתף יחוייב בעלות המלאה של השיעורים בהם השתתף.זכאות "הרשמה מוקדמת" לכרטיסי מופע מתבטלת בעת הביטול ולא ינתן בגינם זיכוי.
 4. החזר כספי, בגין הפסקת השתתפות,יימסר להורים בלבד.
 5. במקרה של פציעה, יש להציג אישורים רפואיים החתומים ע"י מוסד רפואי מוכר. הזיכוי במקרה של פציעה כפוף לאישור הרפואי וינתן בגינו זיכוי לשימוש בתכניות הסטודיו.מובהר בזאת כי לא תוחזר העלות האמורה בצ'ק/אשראי/מזומן.(זיכויים בעבור פציעות יינתנו עד ה20/3/2019).
 6. במקרה של ביטול עסקה חלקי(זיכוי), תבוטל העסקה במלואה ע"י חברת האשראי ובמקומה תבוצע עסקה חדשה על יתרת החובה. בקשת הביטול בחברת האשראי תוגש עד 60 יום לאחר הגעת טופס הביטול החתום ע"י הלקוח להנה"ח.
 7. ניתן לבטל השתתפות עד 20/3/2019. לאחר תאריך זה לא יתבצעו החזרים כספיים. לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
 8. עלות דמי ביטול השתתפות: 100 ₪ לעסקה ו50 ₪ לביטול עסקה חלקי.לא יוחזרו דמי ההרשמה בעת הביטול.
 9.  הנני לאשר כי אני מודע/ת ומקבלת את תנאי התשלום, החזרי התשלום ודמי הביטול וכן את נהלי הסטודיו כפי שפורטו בדף זה.

צוות מורי בית הספר למחול