דלג לתוכן

טופס הרשמה,תקנון ונהלי תשלום אלמנט בית ספר למחול שנת תשפ"ד 2023-2024

תנאים כללים:

חתימת ההורים בטופס ההרשמה ו/או מתן תשלומים בפועל , מהווים הסכמה לתנאים הנ"ל:

כללי:
1. שנת הפעילות תחל ב 1 לספטמבר 2023 ותסתיים ב 31 ליולי 2024. מופעי הסיום יתקיימו באמצע חודש יולי 2024.
2. תינתן אפשרות לשיעור ניסיון אחד ללא התחייבות לפני ביצוע הרישום, משתתף שהחליט להירשם ישלם גם בעבור השיעור הנ"ל, בכל מקרה לא יובטח מקום בשיעור, אלא לאחר הרשמה והסדר תשלום.
3. המשתתפים ישובצו לקבוצות בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של הסטודיו. הסטודיו רשאי לשנות שיבוץ זה במהלך השנה.
4. חופשות הסטודיו חופפות לחופשות מערכת החינוך (לוח חופשות לשנה"ל מפורט באתר הסטודיו). סוף שנה"ל בסטודיו, לאחר אירועי סוף השנה, יוקדשו לסדנאות ופעילויות מיוחדות שיתקיימו לא עפ"י המערכת הקבועה אלא בימים ובשעות שונות וכן בבקרים, כמו כן בהרכבי קבוצות שונים בחופשת הקיץ.
5. המחירים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות , כמפורט בסעיף 4, נכללות בעלות הכללית. שכר הלימוד לשנה"ל מחושב לפי 40 שיעורים בפועל לכל יום פעילות.
6. ההרשמה הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית מכל סיבה שהיא.
7. הנהלת הסטודיו רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד שיעורים. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבטל פעילות כלשהי.
8. במקרה של ביטול פעילות על ידי הסטודיו יקבל המשתתף החזר של כל התשלומים ששילם מהיום בו הופסקה הפעילות.
9. פתיחת כל שיעור מותנית במספר משתתפים מינימלי, אי לכך ייתכנו שינויים במערכת השעות בתחילת השנה ובמהלכה.
10. המשתתפים מגיעים לכל השיעורים במועדם .כל היעדרות מחייבת, במידת האפשר, הודעה מראש של המשתתף או הוריו. הנהלת הסטודיו לא מחוייבת ליצור מטעמה קשר לבירור.
11. ההשתתפות בשיעור היא לשיעור אליו נרשם המשתתף בלבד. לא תינתן אפשרות להשתתפות בשיעור אליו לא רשום המשתתף באופן קבוע-גם לא על מנת להשלים שיעור שהחסיר המשתתף עקב סיבה אישית. יתרה מכך, לא יינתנו שיעורי השלמה על חיסור כלשהו מטעם המשתתף. הסטודיו אחראי על המשתתף בשעות פעילות החוג אליו נרשם המשתתף /ת בלבד.
12. במקרה של היעדרות מדריך, השיעור יועבר ע"י ממלא מקום ו/או ידחה למועד אחר עפ"י שיקול הנהלת הסטודיו.
13. במהלך ההכנות למופעים יתקיימו חזרות ושיעורים נוספים, מעבר לשעות המערכת. בעבור הנ"ל לא ייגבה תשלום נוסף אך ייתכן שבמידה ויהיו ביטולי שיעורים במהלך השנה, הם יקוזזו מהשעות הנוספות שיינתנו. בנוסף ייתכן כי שעות נוספות אלו יתקיימו בימי סוף השבוע.
14. כל משתתף יתנהג באופן נאות תוך שמירה על מתקני הסטודיו, הנהלת הסטודיו רשאית להרחיק משתתף בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או הפרעה במהלך התקין של השיעורים, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
15. יש להגיע בתלבושת עפ"י המקובל בסטודיו (קוד לבוש לכל שיעור). רכישת הביגוד מתבצעת עצמאית בתחילת השנה.
16. מנויי ומשתתפי הסטודיו מבוטחים בהתאם לנהלי המרכז המסחרי ובהתאם לחוק הספורט.
17. הופעות, תחרויות, סמינרים, פעילויות העשרה, פעילות להקות הסטודיו ,קייטנות, סדנאות, אירועי האקדמיה האמריקאית לבלט ואירועי סוף שנה של הסטודיו כרוכות בתשלום נפרד. עלות כרטיס למופע סיום הינה 65 ₪ לכרטיס.
18. הנהלת הסטודיו אינה נושאת באחריות במקרה של אובדן ו/או גניבה של חפצים אישיים. נא להמנע מלהגיע עם חפצים יקרי ערך.
19. הודעות מהסטודיו יועברו באימייל, בקבוצות הווטסאפ ודרך האתר לכתובת ולמספר אשר הוזנו במהלך ההרשמה. על הורי המשתתף לוודא נכונות המייל וקבלת הודעות.בנוסף,קיימות קבוצות ווטסאפ ענייניות בפיקוח צוות הסטודיו לכל קבוצה החל מכיתה ג. הורים מוזמנים להיות נוכחים בקבוצות אלו.
20. במידה ובשל נגיף הקורונה לא יהיה ניתן לקיים את שיעורי הסטודיו פיזית בסטודיו, שיעורי הסטודיו יועברו באופן אוטומטי ל zoom או אמצעי שידור אונליין אחר. שיעורי האונליין הינם שווי ערך לשיעורים הפיזיים בסטודיו ולא יתבצע זיכוי כספי או החזר בגין מעבר לשיעורי אונליין. בנוסף, במידה ותהיה מגבלה כמותית של הרקדנים, הדורשת חלוקה של הקבוצות- השיעורים יועברו לזום באופן חלקי/מלא בהתאם להנחיות וגודל הקבוצות השונות . במקרה של בידוד פרטני, השיעור ימשיך להתנהל בסטודיו ולמשתתפ/ת המבודד/ת תהיה האפשרות לקחת חלק בשיעור אונליין בתיאום מראש עם הסטודיו. לא יינתן זיכוי כספי בגין שיעורים בהם שהה משתתף/ת בבידוד. ייתכן והשיעורים יועברו למרחב הפתוח, הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ופיקוד העורף.

תשלומים:
1. התשלום הינו שנתי וישולם בתשלומים חודשיים מראש, החל מחודש ספטמבר/חודש תחילת הפעילות בפועל ועד לחודש יולי.
2. דמי הרשמה דמי הרשמה והעשרה בסך 150 ש"ח ייגבו בתשלום חד פעמי בעת ההרשמה באשראי, ולא יוחזרו בכל מקרה (גם לא בעת ביטול השתתפות ו/או זיכוי עקב פציעה).
3. אופן התשלום: הסטודיו גובה תשלום באמצעות המחאות ו/או מזומן ו/או באמצעות כרטיס אשראי בלבד. רישום ומתן אמצעי תשלום מהווים התחייבות לפרעון התשלומים.
המחאות: ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך שלא יאוחר מה 5 לכל חודש, מספר התשלומים כמספר חודשי ההשתתפות העתידיים. עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסויי ההוצאות על סך 25 ש"ח. לקוח שבחר לשלם בהמחאות ישאיר מספר כרטיס אשראי לפיקדון. הסטודיו לא יעשה שימוש באשראי למעט מקרים בהם המחאת לקוח לא תכובד על ידי הבנק. במקרה זה הסטודיו אוטומטית יחייב את החוב מהאשראי השמור במערכת.
אשראי: התשלום בהו"ק באשראי המחוייבת מדי חודש בחודשו בתחילת החודש. האחריות לביצוע תקין של ההרשאה מוטלת על המשלם ועליו לוודא כיבוד התשלומים. על המשלם לדאוג לעדכן אמצעי תשלום חדש במידה ומבטל את כרטיס האשראי שהוזן בעת ההרשמה. במידה ותשלום לא עבר יש לפרוע אותו במיידי באמצעי תשלום אחר. אנו מכבדים כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרד ודיינרס. או במזומן.
4. הנחות: הנחה בגובה 5% תינתן למשתתף שני מאותו בית אב (סכום השיעור הנמוך מבינם). אין כפל מבצעים והנחות.
5. ביטול תשלומים על ידי הלקוח או אי פרעון החיוב במועדו מהווה הפרת חוזה ונושא עימו השלכות משפטיות, חיובים נלווים בגין אי עמידה בהתחייבות כגון: עמלות, הליך משפטי וכיוצ"ב.
נוהל החזרת כספים:
1. אי השתתפות בשיעור מכל סיבה שהיא אינה משחררת את המשתתף מתשלום דמי הלימוד המלאים. לא יינתן זיכוי כספי בגין היעדרות משיעורים עקב נסיעות, בידוד, חופשות משפחתיות או סיבות אחרות זמניות. אין החזר כספי בגין חלקיות חודש. ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים.
2. במקרה של הפסקת לימודים, יש להודיע בכתב להנהלת הסטודיו, בטופס המיועד לכך(אין הפסקת מנוי בע"פ,בטלפון או במייל), עד ה20 בכל חודש. הביטול ייכנס לתוקף מהחודש שלאחריו. הודעה על הפסקת לימודים אחרי ה20 בחודש שקודם לעזיבה, יחייב תשלום מלא של החודש שלאחריו.
3. אין החזר רטרואקטיבי. הנחות למינהן מתבטלות בעת הביטול. המשתתף יחוייב בעלות המלאה של השיעורים בהם היה אמור להשתתף או השתתף לכאורה.
4. המחאת החזר כספי, בגין הפסקת השתתפות(במקרה של תשלום שנתי בהמחאות),יימסר להורי המשתתף בלבד.
5. במקרה של פציעה, יש להציג אישורים רפואיים החתומים ע"י מוסד רפואי מוכר. הזיכוי במקרה של פציעה כפוף לאישור הרפואי וינתן בגינו זיכוי לשימוש בתכניות הסטודיו. מובהר בזאת כי לא תוחזר העלות האמורה בצ'ק/אשראי/מזומן. (זיכויים בעבור פציעות יינתנו עד ה20/2/2024. לאחר מכן לא יינתנו זיכויים בעבור פציעות).
7. ניתן לבטל השתתפות עד 20/2/2024. לאחר תאריך זה לא יתבצעו החזרים כספיים כלל. לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
8. עלות דמי ביטול השתתפות: 100 ש"ח לעסקה בה מתבטלים כל השיעורים , 50 ש"ח לביטול עסקה חלקי בה המשתתף מפחית מכמות השיעורים הכוללת. לא יוחזרו דמי ההרשמה בעת הביטול.

 

הנני מאשר/ת כי אני מצהיר בהרשמתי זו ,כי למשתתפ/ת הרשום לעיל אין מגבלות רפואיות המונעות ממנו לקחת חלק בכל הפעילויות, לרבות פעילות גופנית מכל סוג שהיא. במידה וקיימת מגבלה רפואית כלשהי יש ליידע בכתב את הסטודיו.
במידה וקיימת מגבלה רפואית באחריות המשתתפ/ת ו/או ההורה לצרף אישור רופא המאשר פעילות גופנית וכשירות גופנית מכל סוג שהיא.
אני מתחייב/ת להודיע להנהלת הסטודיו על כל בעיה רפואית, באם תהיה, במהלך שנת הפעילות אצל המשתתפ/ת.
בעת ההרשמה אני מאשר/ת הצטרפותי לרשימת התפוצה והסכמתי לקבל הודעות בנייד ובאימייל מסטודיו אלמנט.
הנני לאשר כי אני מודע/ת ומקבל/ת את תנאי התשלום, החזרי התשלום ודמי הביטול כפי שפורטו בדף התקנון ונהלי התשלום.
אני מאשר/ת פרסום התמונות של המשתתפ/ת במדיה הדיגיטלית של סטודיו אלמנט ובפרסומי הסטודיו מעת לעת.

הנני מאשר/ת כי אני מודע/ת ומקבל/ת את תנאי התשלום, החזרי התשלום ודמי הביטול וכן את נהלי הסטודיו כפי שפורטו בטופס ההרשמה,התקנון ונהלי תשלום סטודיו אלמנט למחול וחוגים לשנת תשפ"ד 2023-2024.

 

צוות מורי בית הספר למחול

תפריט נגישות